Helsinki Samba Carnaval 5.–11.6.2023

Sambaajan vuoden kohokohta, Helsinki Samba Carnaval tulee jälleen!

Ota seurantaan tapahtuman viralliset kanavat:

FB-sivu: Helsinki Samba Carnaval (R)
FB-tapahtuma: Helsinki Samba Carnaval 2023
IG: @helsinkisambacarnaval
www: helsinkisambacarnaval.fi

Sambakulkueet lähtevät Senaatintorilta la 10.6. klo 15. Kulkuekilpailun sääntöihin pääset tutustumaan täällä.

Nähdään karnevaaleilla!

Roseiran turvallisemman tilan säännöt

1. Ollaan avoimia erilaisuudelle. Me kaikki olemme erilaisia, ja Roseiralle jokainen on tervetullut omana itsenään! Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää (esimerkiksi rasismi ja seksismi), häirintää tai muuta epäasiallista toimintaa, ja puutumme niihin tarvittaessa.

2. Ei tehdä oletuksia toisistamme. Vaikka oletusten tekeminen toisista ihmisistä on luonnollista, voi toisten tekemä määritteleminen olla satuttavaa. Emme voi tietää toistemme elämäntilannetta, kokemuksia, ajatuksia tai identiteettiä. Ei siis tehdä oletuksia esimerkiksi taustasta, etnisyydestä, kansallisuudesta, ihonväristä, kielestä, kulttuurista, uskomuksista, arvoista, sosioekonomisesta asemasta, iästä, terveydestä, toimintakyvystä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai ihmissuhdemuodosta. Voimme pyrkiä tähän muun muassa tulemalla tietoisiksi omista lähtökohdistamme, kuuntelemalla toisia ja kyseenalaistamalla totuttuja toimintamallejamme.

3. Ei yleistetä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Koska olemme erilaisia emmekä voi tuntea toistemme kokemuksia, emme esimerkiksi oleta kaikkien olevan terveitä tai pystyvän samaan mihin me itse. Käytännössä esimerkiksi olemme valmiita muokkaamaan harjoitteita tarvittaessa erilaisille ihmisille sopiviksi ja arvostamme erilaisia tapoja osallistua toimintaamme.

4. Kunnioitetaan toisiamme. Olemme kunnioittavia toisiamme kohtaan, emmekä kyseenalaista erilaisuutta. Kiinnitämme huomiota sanavalintoihimme ja käsittelemme herkkiä aiheita kunnioittavasti. Emme arvota toisiamme esimerkiksi ulkonäkömme tai ulosantimme perusteella.

5. Kunnioitetaan toistemme rajoja ja omaa tilaa. Ei tarkoittaa ei, ja jokaisella on oikeus omiin fyysisiin, henkisiin ja sosiaalisiin rajoihinsa sekä koskemattomuuteen. Emme häiritse ketään esimerkiksi sanallisesti, koskemalla, tuijottamalla tai vaientamalla. Jos toinen pyytää, muutamme käytöstämme tai lopetamme ja pyydämme anteeksi. Myös kaikki tunteet ovat sallittuja.

6. Annetaan tilaa ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Työstämme toisillemme mahdollisuuksia toteuttaa itseään muita kunnioittaen ja huolehdimme siitä, että kaikki pääsisivät osallisiksi toimintaamme. Jos esimerkiksi jotkut tanssilliset harjoitukset eivät tunnu itsestä hyvältä (fyysisestä, henkisestä tai muusta syystä), tämän saa tuoda esiin. Näin opettajan kanssa voidaan yhdessä pohtia tarvittaessa muita vaihtoehtoja. Lisäksi pyrimme kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen, että tilamme olisivat mahdollisimman esteettömiä.

7. Keskustellaan rakentavasti ja kuunnellaan toisiamme. Kysymme, keskustelemme ja kuuntelemme leimaamatta toisiamme ja luomme siten avointa keskustelukulttuuria. Yhtäältä huomioimme erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia, annamme toisillemme puheenvuoroja, emmekä puhu toisten päälle. Toisaalta jokaisella on myös mahdollisuus osallistua olemalla hiljaa. Käytämme helposti ymmärrettävää kieltä, ja etsimme tarvittaessa yhdessä tapoja ylittää kielimuureja. Vältämme esimerkiksi vamman tai terveydentilan perusteella halventavien sanojen käyttämistä ja stereotyyppien uusintamista edes ”vitsillä”. Hyväksymme virheemme ja erimielisyytemme sekä pyrimme käsittelemään näitäkin rakentavasti.

8. Pidetään yllä hyvää, reilua ja ystävällistä meininkiä. Pyrimme kantamaan vastuuta myös muiden kokemuksesta, tsemppaamme ja huomioimme muita. Pyydämme ja annamme apua matalalla kynnyksellä. Emme nolaa toisia tai naura näiden virheille, ja vältämme juoruilua ja spekulointia. Emme myöskään arvostele muiden ulkonäköä. Kohtelemme toisiamme muutenkin siten, kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan.

9. Taltioidaan hyvän tavan mukaisesti. Roseiran tiloissa saa taltioida hyvän tavan mukaisesti, emmekä julkaise kenestäkään epäedustavaa materiaalia. Esimerkiksi tunneilla kuvaamisesta voi myös kieltäytyä ilman, että se vaikuttaa mahdollisuuteen osallistua.

10. Puututaan yhdessä epäasialliseen käytökseen. Mikäli koemme tai todistamme syrjintää, häirintää, kiusaamista, muuta epäasiallista käytöstä tai näiden uhkaa, puutumme tilanteeseen. Myös häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä. Tämä vie asiaa tarvittaessa luottamuksellisesti eteenpäin.

11. Ollaan lempeitä toisiamme ja itseämme kohtaan. On hyvä pitää mielessä, että me kaikki mokaamme joskus. Jos – ja kun – rikomme näitä sääntöjä, voimme ottaa vastuun virheestämme, pyytää anteeksi ja oppia. Toiselle voi puolestaan huomauttaa tällaisesta asiallisesti ja syyllistämättä. Virheitä sattuu ja kysyä saa! Lisäksi palaute on jatkuvasti tervetullutta.

Uusi karnevaalipäällikkö valittu

Roseira on valinnut itselleen uuden karnevaalipäällikön luotsaamaan vuoden 2023 karnevaaleja ja hän on: LILLI HIRVI!

Lilli on aloittanut samban tanssimisen Roseirassa vuonna 2004 ja on sen jälkeen tanssinut useissa eri rooleissa ja ollut mukana lukuisilla karnevaaleilla ja keikoilla.

Lilli tiedetään myös hyvästä visuaalisesta osaamisestaan ja taidostaan tehdä upeita asuja.

Nyt Lilli lähtee haastamaan itseään tanssillisen kehittymisen lisäksi myös karnevaalipäällikkönä.

Lilli kokoaa itselleen karnevaalitiimiä tästä hetkestä eteenpäin ja kiinnostuneet voivatkin laittaa Lillille vapaamuotoisen hakemuksen. Kerro kuka olet, minkälaista taustaa sinulla on karnevaalitehtäviin ja/tai miksi haluaisit mukaan.

Karnevaalitoimikunnassa tehtäviin voi kuulua esim.
•enredon eli tarinan kirjoittaminen
•samba de enredon sanoitus
•visuaaliset tehtävät kuten asujen ja lavastevaunujen suunnittelu (ja toteutus)
•materiaalihankinnat
•budjetin seuranta
•tiedottaminen
•käytännön järjestelyt (talkoot, ääniauton ja kuormureiden hankinta, majoitusvastaavan tehtävät..jne.)
•karnevaalipäällikön ”sihteerinä” toimiminen
•tuomareiden, harmonia-henkilöiden ja huoltajien hankinta
Jne.

Mikäli siis tällaiset asiat kiinnostaa, laita hakemusta sähköpostilla:
lilli.hirvi(a)gmail.com

Tiimi kootaan 11.9. mennessä.

Roseira kiittää jo nyt Lilliä upean tehtävän vastaanottamisesta ja toivottaa suuresti onnea tulevaan! 💪🏻🌹💖

Tervetuloa karnevaalivuosi 2023!

Nuorten sambatunnit 13–17-vuotiaille

Nuorten sambatunnit starttaa torstaina 18.8. klo 17:30–18:55 ja ne on tarkoitettu 13–17-vuotiaille!

1,5 tunnin mittaiseen sambatuntiin sisältyy samban tekniikkaa, mutta myös trendikkäitä ja koreografioituja yhteistansseja ja hauskaa yhdessäoloa sekä -tekemistä.

Uuden kauden jäsenmaksut ovat 15 vuotta täyttäneiltä 60 € ja alle 15-vuotiailta 32 €. Jäsenmaksu on voimassa 1.8.2022–31.7.2023.

Nuorten kausikortti on 95 €.
Lisäksi nuoret voivat halutessaan käydä aikuisten tunneilla hieman alennettuun hintaan alle 18-vuotiaiden 10x-sarjakortilla, joka on 60 € (vain jäsenille).

Nuorten tunneille on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumiset voi lähettää Rosa-Idalle rosa.ida.salminen@gmail.com. Rosa-Idalta saat tarvittaessa myös lisätietoja tunneista.

Tervetuloa Roseiraan harrastamaan!

Lasten sambatunnit alkavat

Roseiran lasten sambatunnit käynnistyvät keskiviikkona 17.8!

💗 Minit, eli 5-8-vuotiaat tanssivat aina keskiviikkoisin Klo 17:30-18:15 ja

💗 Juniorit, 9-12-vuotiaat keskiviikkoisin klo 18:30-19:20.

Lastentunneille on ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautumiset voi lähettää sähköpostilla Mariannelle: marianne@roseira.net

Uuden kauden jäsenmaksut ovat alle 15-vuotiailta 32 €. Jäsenmaksu on voimassa 1.8.2022-31.7.2023

Kausimaksut lapsille ovat seuraavat:
Minit 62 €
Juniorit 65 €
(Vain jäsenet)

Lapset saavat käydä kokeilemassa 2 kertaa ilmaiseksi ennen kausimaksun maksamista.

Lasten opettajat toivottavat kaikki uudet (ja vanhat) harrastajat tervetulleiksi Roseiran sambatuntien pyörteisiin!

Karnevaalisamban alkeet tiistaisin klo 17.45-18.55

Roseiran uusien harrastajien ryhmä, Karnevaalisamban alkeet, alkaa tiistaina 16.8. klo 17:45 – 18:55!

Mukaan voivat tulla KAIKKI karnevaalisambasta kiinnostuneet harrastajat, aiempaa tanssitaustaa ei tarvita.

Ensimmäisen viikon tunnit (alkeet ja keskitaso) ovat ilmaisia kokeilutunteja uusille harrastajille.
Mikäli et ole tanssinut sambaa aiemmin, aloita alkeet ryhmästä.

Uuden kauden jäsenmaksut ovat aikuisilta ja 15 vuotta täyttäneiltä 60 € ja alle 15-vuotiaat lapset 32 €. Jäsenmaksu on voimassa 1.8.2022-31.7.2023.
Jäsenmaksu oikeuttaa jäsenhintaisiin tunteihin ja kursseihin sekä muihin jäsenetuihin.

Hinnasto:
•Aikuisten kertamaksu 9 €/jäsen, 13 €/muut

•Aikuisten 10x-sarjakortti 80 € (vain jäsenille)

•Alle 18-vuotiaiden 10x-sarjakortti 60 € (vain jäsenille)

•Kausikortti (aikuisten tanssitunnit ma-to, vain jäsenille)
1x / vko 125 €
2x / vko 235 €
3x / vko 340 €

•Kausikortti baterian (eli rumpuryhmän) tunneille 20 €

Maksuvälineinä käy myös: erilaiset liikunta- ja kulttuurisetelit.

Tervetuloa aloittamaan sambantäyteinen syksy Roseiralla!

Bateria alkeet ma 15.8. alkaen

Samban soiton alkeet eli BATERIA ALKEET alkaa maanantaina 15.8. Klo 18:30 – 19 ja jatkuu koko baterian tunnilla 19 – 20!

Baterian on samban rumpuryhmä eli samban ydin ja sydän. Bateriaan kuuluu erilaisia lyömäsoittimia ja helistimiä ja yhdessä ne muodostavat sambarytmiä soittavan kokonaisuuden.

Tullessasi harrastamaan samban soittoa, sinulla ei tarvitse olla aiempaa soittotaustaa tai omia soittimia. Tervetulleita ovat kaikki soittamisesta kiinnostuneet!

Bateria on tarkoitettu vain Roseiran jäsenille.

Jäsenmaksu on aikuisilta 60€ ja yli 15-vuotiailta lapsilta 32€.
Jäsenmaksu on voimassa 1.8.2022-31.7.2023

Baterian kausimaksu on 20€.

Nähdään Roseiralla!!!🤗

Roseiran SYYSKAUSI alkaa 15.8.2022!

Roseiran syyskausi alkaa 15.8.2022.

Uusille harrastajille sopivia tunteja ovat:
🥁 Bateria (rumpuryhmä) maanantaisin klo 18:30
💃🏽 Karnevaalisamba alkeet tiistaisin klo 17:45
👯‍♀️ Lasten & Nuorten tunnit iän mukaan keskiviikkoisin ja torstaisin

KAIKILLE UUSILLE harrastajille ilmainen kokeilukerta kauden ensimmäisellä viikolla (vko 33).

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokeilla kaksi kertaa ennen kausimaksun maksamista.

Jäsenmaksu 60 € aikuiset / 32 € lapset.

Nähdään syksyn tunneilla! ❣️